Taken 14-Dec-08
1 of 47 photos

White Bay, Rozelle